Metody powiększenia

Metody powiększenia Implanty są często używane, aby powiększyć piersi. Różnią się one kształtem, konsystencją i wielkością. Implanty są wprowadzane do piersi, aby zwiększyć ich kształt i uformować je. Na rynku implantów dostępne są trzy rodzaje tych wypełnień: sól fizjologiczna (implant jest wypełniony roztworem soli fizjologicznej). Roztwór może być zmodyfikowany tak, aby zmienić środowisko, kształt i spójność piersi. Zastosowanie takich implantów może skończyć się przeciekaniem, jednak wiąże się to z minimalnym ryzykiem, ponieważ solanka jest wchłaniana przez organizm w sposób naturalny. Innym typem implantów są silikonowe implanty składające się z żelu w powłoce silikonowej. Jeśli one zaczną przeciekać, jest wyższe ryzyko. Powinni one być sprawdzane regularnie za pomocą MRI lub ultradźwięków w celu zapewnienia, że nie ma przecieków. Istnieje również opcja alternatywna, implant kompozytowy jest wypełniony różnym typem materiałów naturalnych. Musi być on również regularnie sprawdzany.