Serce nie sługa

Serce nie sługa Chociaż przedstawiane jest jako symbol miłości, to jednak tak naprawdę serce jest tylko i wyłącznie mięśniem. Być może określenie zwykły mięsień nie jest tutaj adekwatny, ale na pewno jest to mięsień. Odpowiedzialny za nasze życie, ale czy tak naprawdę szanujemy nasze serce? Jeśli chodzi o choroby serca, to współcześnie mamy do czynienia ze zwiększonym zjawiskiem występowania zawałów serca. Wynika to w głównej mierze z tempa życia i wymagań wobec współczesnego człowieka. Myślimy, że jesteśmy niezniszczalni, eksploatujemy nasz organizm, ale to wszystko jest do czasu. W pewnym momencie nasze serce powie stop. Jeśli uda nam się z tego wyjść z życiem, mamy szczęście, ale niestety mamy obecnie do czynienia z coraz większą umieralnością na skutek zawałów serca. Jak się objawia ta choroba? Określenie zawału serca tak naprawdę nie jest precyzyjne. Jeśli mówimy o zawale serca w sensie stricte, to tak naprawdę dochodzi w tym momencie do natychmiastowego zatrzymania akcji serca i jeśli w tym momencie nie jest podjęta akcja resustytacyjna, to nie ma szans na ratunek.